Пројектне активности
 
Завод је последњих година развијао и реализовао читав низ иновативних услуга, ослушкујући потребе система социјалне заштите и локалне заједнице. Тако су се у Заводу реализовали програми, чији је носилац био Завод:

• ПИТ за децу женског пола узраста до 14 година
• Мобилни превентивни тим
• И ја имам право на шансу
• Школа одрастања
• ПИТ за децу мушког пола узраста до 14 година
• Мобилни Превентивни Тим (МПТ) за рад са ученицима старијих разреда основних школа са територије општине Вождовац код којих, према процени стручних служби школа постоји ризик да дођу у сукоб са законом (испољавају почетне знаке могућег поремећаја у понашању) и члановима њихових породица.
• Шанса деци за промену-пројекат УНИЦЕФа реализован у сарадњи са одсеком за психологију Филозофског факултета
• И ми живимо у овом граду (НВО Арди)-кројачко-ткачка радионица
• Интеграција младих са поремећајем у понашању у локалној заједници
• Клуб борилачких вештина

Поред ових пројеката , реализовани су и бројни други у којима је Завод учествовао као партнер у реализацији.
Од свих реализованих пројеката треба посебно издвојити и представити Програм интензивног третмана

- ПИТПРОГРАМ ИНТЕНЗИВНОГ ТРЕТМАНА ДЕЦЕ СА ВИШЕСТРУКИМ СМЕТЊАМА У ПОНАШАЊУ, ЕМОЦИОНАЛНОМ И СОЦИЈАЛНОМ РАЗВОЈУ

• ПИТ се у Заводу реализује од 2004.године
• 34 месеца се реализовао уз материјалну подршку Министарства (19месеци) и Градског секретаријата за социјалну заштиту (15 месеци)
• 34 месеца се ПИТ реализовао сопственим средствима Завода

ПРОБЛЕМ КОЈИ ЈЕ ПРЕПОЗНАТ
Постојање деце са озбиљним, дуготрајним и вишеструким сметњама у понашању, емоционалном и социјалном развоју и функционисању.Они показују резистентност на све досадашње примењене мере третмана, па је њихов даљи развој угрожен и прети да прерасте у реверзибилне поремећаје са далекосежним последицама по њихово будуће функционисање.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ

• УЖА ЦИЉНА ГРУПА
Деца до 14 година старости,мушког пола са изразитим сметњама у понашању, психо-социјалном развоју и функционисању ( дуги низ година обухваћена системом социјалне заштите, без позитивних ефеката – „деца улице“)
• ШИРА ЦИЉНА ГРУПА
Деца до 14 година старости која због озбиљних актуелних, дисруптивних форми понашања, захтевају хитну опсервацију, дијагностику и КРАТКОРОЧНИ интензивни третман.

ПРОФИЛ КОРИСНИКА

• Маладаптивност
• Скитња
• Кривична дела
• Злоупотреба психоактивних супстанци
• Деструктивност
• Ван образовног процеса
• Неуролошки и психијатријски проблеми
• ЛМНР
• ВИСОК ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНИ РИЗИК

ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ ПИТ-а

• Висок степен организованости
• Велики број и разноврсност васпитно – рекреативно-терапеутских садржаја и активности
• Стриктно придржавање плана активности
• Евалуација сваког сегмента програма
• Ревизија почетних планова уз активно учешће свих актера

СТАНДАРДНИ СЕТ АКТИВНОСТИ

• Индивидуални терапеутски рад
• Групни терапеутски рад
• Окупациона и радна терапија
• Породична терапија и саветовање
• Радионице за развијање просоцијалних вештина
• Креативне радионице
• Рекреативни тренинзи
• Организовани изласци у град – музеји, позоришта,биоскопи
• Излети ван Београда – манастири, споменици
• Контрола (интервенција ) здравственог стања
• Образовање – праћење и помоћ
• Израда генералног плана заштите
• Израда и месечна ревизија генералног плана третмана

ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ

• Третманом у ПИТ-у до сада обухваћено 153
• Програм окончан за 147 корисника.Сви оспособљени за организован начин живота
• Сви корисници укључени у редован образовни процес и остварили значајан напредак на плану школовања
• Концептуализован модел ПИТ-а и одржане радионице за трансфер знања у 8 локалних заједница – 1 Завод и 6 Домова за децу без родитељског старања
• Код 21 корисника, родитељи и сродници придобијени као активни сарадници у третману
• Занемарљиво мали број неоправдАних изостанака са наставе
• Број извршених кривичних дела значајно смањен
• У потпуности саниран проблем агресивних и деструктивних испада према деци , особљу и имовини Завода
• У потпуности стављен под контролу проблем злоупотребе психо-активних супстанци
• Успешно спроведен програм одвикавања од пушења код свих корисника
• Значајно унапређен квалитет здравственог стања сваког корисника

Као једина препрека за даљи опстанак овог програма ,који у оквиру Завода постоји већ 6 година и за којим је исказана велика потреба у систему социјалне заштите , је недостатак средстава за његову пуну имплементацију , тако да се сада ПИТ реализује са смањеним бројем активности и мањим бројем кадрова од оног неопходног ,по чему је ПИТ иначе препознатљив.
 
     
 
 
Завод за васпитање деце и омладине
Булевар Ослобођења 219, 11000 Београд
Тел: +381 11 2492 301
Факс: +381 11 2471 622
О намаОрганизација стручног радаПројектне активностиУстанове са којима сарађујемо
Донатори заводаАкцијеКонтакт
design by NormaReclamare