- Javne nabavke (.pdf)
 
Добродошли у Завод за васпитање деце и омладине - Београд
 
Делатност Завода је збрињавање, васпитање, образовање, професионално оспособљавање и заштита здравља деце и омладине у сукобу са законом и поремећајем у понашању. Поред наведеног у делатност Завода спада и координација заштите жртава трговине људима, малолетних и одраслих, домицилног и страног становништва за територију Србије.Завод има карактер васпитне установе, јер се у њему у складу са позитивним законским прописима реализује васпитна мера упућивања у васпитну установу.

Укупну делатност Завод остварује кроз 3 радне јединице:
-Центар за смештај деце са изреченим васпитним мерама
-Центар за смештај страних малолетних лица пронађених на територији Републике Србије без пратње родитеља или стараоца
-Прихватилиште са прихватном станицом

Поред тога у Заводу постоји и служба заједничких послова.

Капацитет установе у овом тренутку нормативно је регулисан тако да омогућава збрињавање 64 корисника. Заводски смештај-васпитна установа располаже са капацитетом од 36+12места , док у Прихватилишту и прихватној станици тај број износи 16 места ..
У текућој години, имајући у виду процес трансформације система социјалне заштите, нови Закон о социјалној заштити, као и нови Закон о малолетничком правосуђу, Завод очекују озбиљна преиспитивања укупне делатности. Основни принципи на којима почива процес реформе су деинстутуционализација,децентрализација, партиципација корисника и најбољи интерес деце и омладине.
Завод ће тежити минимизирању ризика који носи недозвољиво изражена хетерогеност дечије популације, али и функција унутар установе.Задржаћемо проактивну улогу и иницирати даље промене од значаја за стабилност установе (нови нормативи кадрова и стандарди рада) и сигурност корисника на смештају
 
 
 
Завод за васпитање деце и омладине
Булевар Ослобођења 219, 11000 Београд
Тел: +381 11 2492 301
Факс: +381 11 2471 622
О намаОрганизација стручног радаПројектне активностиУстанове са којима сарађујемо
Донатори заводаАкцијеКонтакт
design by NormaReclamare